Profesionálne foto a video služby

  • Potrebujete Váš event propagovať?
  • Zvýšiť jeho prestíž?
  • Odprezentovať priestory?
  • Nafotiť výzdobu?
  • Zaznamenať program?
  • Natočiť a nafotiť konferenciu?
  • Odovzdať fotografie priamo na akcii?
  • Zostrihať a odprezentovať video už počas akcie?
  • Live stream fotografií a video počas eventu?

Profesionála videoprodukcia